Mười năm trước Rin kết hôn với vai trò mẹ kế của hai đứa con trai Tatsuya và Kazuya, chúng rất thông minh và hòa đồng. Thế nhưng lớn lên chúng thay đổi hoàn toàn, người anh trượt thi đại học còn người em thì nhân cách méo mó, họ vẫn ở nhà cho dù đã lớn. Một ngày nọ chúng đến trước mặt mẹ Rin yêu cầu tình dục từ bà ấy, vì thương hại hai con nên…