Ngủ qua đêm nhà nữ đồng nghiệp Nene Yoshitaka. Tôi đã lỡ chuyến tàu để về nhà sau khi làm thêm giờ tại công ty. Cô ấy Nene đã mời tôi về nhà của mình để ngủ qua đêm trong mùa đồng giá rét, tôi không ngờ rằng cô ấy dâm dục đến nỗi không mặc áo rồi đi lại trước mặt tôi. Một kẻ khù khờ thì cũng không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn này. Tôi đã đụ Nene rất nhiều trong đêm hôm ấy.