Thử lòng bạn trai của con gái và cái kết. Lúc trẻ lấy chồng chỉ vì vội vã mà chọn sai người nên ly hôn sớm. Bên cạnh tôi, cô con gái yêu quý của tôi là Rika, đứa con mà tôi đã rất khó khăn để nuôi nấng bản thân với một người phụ nữ. Hôm nay con gái đã dẫn theo bạn trai của mình về nhà. Tôi không muốn Rika gặp khó khăn như tôi, tôi muốn cô ấy lựa chọn cô ấy một cách cẩn thận. Tôi quyết định thử lòng chàng trai này và rồi cậu ta đã cưỡng bức tôi, mặc dù tôi đã nghĩ về điều đó với trái tim của một người mẹ. Tôi là mẹ của đứa trẻ đó, nhưng tôi đã cướp đi bạn trai của con nhưng giữa thiên chức làm mẹ và phụ nữ, tôi không cảm thấy hối tiếc.